ŠOLJICA ZDRAVLJA! Čaj od hibiskusa REGULIŠE PRITISAK, JAČA IMUNITET, a posebno je dobar ako želite...

Printscreen You Tube

20:16 Ljubav i zdravlje 0

Kurir.rs/Informer.rs | 21. 01. 2020.

ŠOLJICA ZDRAVLJA! Čaj od hibiskusa REGULIŠE PRITISAK, JAČA IMUNITET, a posebno je dobar ako želite...

Čaj od hibiskusa podstiče gu­bi­tak ki­lo­gra­ma, pa je če­sto sa­stav­ni deo pre­pa­ra­ta za tu na­me­nu. Ubr­za­će me­ta­bo­li­zam, po­mo­ći u raz­gra­d­nji uglje­nih hi­dra­ta, ma­sno­ća i ubla­ži­ti ose­ćaj gladi

Cvet hi­bis­ku­sa ko­ri­sti se od dav­ni­na zbog svo­jih izu­ze­t­no le­ko­vi­tih svoj­sta­va. Čaj od ove bi­lj­ke sa­dr­ži li­mu­n­sku ki­se­li­nu i ki­se­li­nu hi­bis­ku­sa. Osim to­ga, u nje­mu se na­la­ze sna­žni an­tio­k­si­dan­si an­to­ci­ja­ni, fla­vo­noi­di, pe­k­tin i fi­tos­te­rol, a svi ti ele­men­ti su va­žni za zdra­vlje lju­d­skog or­ga­ni­z­ma.

U ne­što ma­njim ko­li­či­na­ma u ovom na­pi­t­ku mo­gu se na­ći i gvo­žđe i ami­no-ki­se­li­ne, a sa­dr­ži i vi­ta­min C. Evo zbog če­ga bi tre­ba­lo da sva­kod­ne­v­no ko­n­zu­mi­ra­te ba­rem jed­nu šo­lji­cu ča­ja od hi­bis­ku­sa.

SVEMOĆNA BILJKA KOJA OTKLANJA 18 TEGOBA! Evo kako da brzo izlečite celo telo renom!

KORAK OD LEKA ZA SVE VRSTE RAKA? Naučnici OTKRILI NEŠTO ŠTO BI MOGLO DONETI REVOLUCIJU

Po­ma­že u le­če­nju ba­k­te­ri­j­ske infekcije

Ba­k­te­ri­je mo­gu uzro­ko­va­ti bro­j­ne in­fe­k­ci­je, od bro­n­hi­ti­sa do upa­le plu­ća. Ka­ko je čaj od hi­bis­ku­sa jak an­tio­k­si­dans, odli­čan je sa­ve­znik u bo­r­bi pro­tiv ovih zdra­v­stve­nih pro­ble­ma.

Reguliše pritisak

Nau­č­ni­ci su bro­j­nim istra­ži­va­nji­ma po­tvr­di­li da po­go­du­je zdra­vlju sr­ca i sni­ža­va kr­v­ni pri­ti­sak, i to sa­mo na­kon če­ti­ri se­d­mi­ce ispi­ja­nja ča­ja. Pa i ako ne­ma­te pro­ble­ma sa zdra­vljem, ovaj na­pi­tak će vas osve­ži­ti, bio hla­dan ili to­pao.

Ja­ča imunitet

Ja­ki an­tio­k­si­dan­si iz ovog ča­ja mo­gu po­bo­lj­ša­ti imu­ni­tet i po­bo­lj­ša­ti pro­du­k­ci­ju be­lih kr­v­nih zr­na­ca, ko­ji su va­žni u od­bra­ni or­ga­ni­z­ma od in­fe­k­ci­ja.

Smi­ru­je i po­bo­lj­ša­va raspoloženje

Fla­vo­noi­di iz ovog ča­ja do­bri su za men­tal­no zdra­vlje - ubla­ža­va­nje si­m­p­to­ma de­pre­si­je i po­bo­lj­ša­nje ra­spo­lo­že­nja. Ako vas "na­pa­d­ne" lo­še ra­spo­lo­že­nje jed­nos­tav­no sku­va­j­te čaj od hi­bis­ku­sa i u kra­t­kom ro­ku ose­ća­će­te se pu­no bo­lje.

Po­mo­ći će da smršate

Čaj od hi­bis­ku­sa po­dr­ža­va gu­bi­tak ki­lo­gra­ma, pa je če­sto sa­stav­ni deo pre­pa­ra­ta za tu na­me­nu. Ubr­za­će me­ta­bo­li­zam, po­mo­ći u raz­gra­d­nji uglje­nih hi­dra­ta, ma­sno­ća i ubla­ži­ti ose­ćaj gla­di.

Ka­ko se priprema

Čaj se pri­pre­ma jed­nos­tav­no, go­to­vo kao i sva­ki dru­gi. Za šo­lji­cu ča­ja od hi­bis­ku­sa po­tre­b­no je dva de­ci­li­tra vo­de i jed­na ka­ši­či­ca su­vog cve­ta hi­bis­ku­sa. Su­vi cvet pre­li­j­te pro­ku­va­nom vo­dom i osta­vi­te da sto­ji oko 15 mi­nu­ta. Na­kon to­ga pro­ce­di­te i pi­j­te u gu­tlja­ji­ma. Po že­lji mo­že­te do­da­ti li­mun i med, pa ovim na­mi­r­ni­ca­ma do­dat­no po­ja­ča­ti de­lo­va­nje.Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na [email protected]