Impressum


Informer.rs

Insajder tim d.o.o.

Terazije 5/7, Beograd

DIREKTOR:
Damir Dragić

GLAVNI UREDNIK:
Dragan J. Vučićević

UREDNIK:
Sanja Ćurčić sanja.curcic@informer.rs

POMOĆNIK UREDNIKA:
Milica Novović milica.novovic@informer.rs

ZAMENIK UREDNIKA:
Novica Popović npopovic@informer.rs

NOĆNI UREDNIK:
Nemanja Petričević nemanja.petricevic@informer.rs

ŠEF DOPISNIKA:
Aleksandar Ignjatović asignjatovic@informer.rs

INFORMATIVA:
Snežana Antonić, Aleksandra Vasić, Ana Eraković Marković

PLANETA:
Dragana Milenković (urednik) dragana.milenkovic@informer.rs, Miodrag Ćopić, Jelena Koprivica, Ljubiša Vidović

ZABAVA:
Jelena Gajić (urednik) jelena.gajic@informer.rs, Jelena Ivandić, Marija Marin, Andrijana Nikolić, Nataša Lazović

SPORT:
Miloš Rangelov (urednik) milos.rangelov@informer.rs, Aleksandra Kovačević, Miloš Milenović, Aleksandar Golubović

Kontakt


Pišite nam svoje sugestije, utiske, podelite sa nama sve svoje probleme:

Insider Tim d.o.o.

Terazije 5/7, Beograd

Tel: 011/ 6555 261

redakcija@informer.rs