SRBI I RUSI SU JEDAN SVET - HRVATSKA JE ALAT ZAPADA ZA OPASNE PLANOVE! Moskva to zna i neće dozvoliti da Srbiju sruše!

AP/Reuters/Fotoilustracija

17:46 Balkan 1

SOS | 29. 11. 2021.

SRBI I RUSI SU JEDAN SVET - HRVATSKA JE ALAT ZAPADA ZA OPASNE PLANOVE! Moskva to zna i neće dozvoliti da Srbiju sruše!

S obzirom na to da su geopolitički identiteti Srbije i Rusije (Srba i Rusa) isti, ili slični, sasvim je razumljivo da će Srbija i Srpska u saradnji sa Rusijom jačati nacionalne interese nego što je to slučaj u saradnji sa atlantizmom, koji je stran geopolitičkom identitetu Srba


Živimo u vremenu kada su u toku tektonske promene u svetu, piše profesor dr Srđan Perićić. Njegovu analizu prenosimo u celini! 

One su, objašnjava on dalje, višedimenzionalne. Prvo, ekonomska, kulturna i politička globalizacija zasnovana na ideologiji liberalizma ne samo da je posustala, nego se stvaraju otpori i alternative. Naime, globalizacija nije uspela da završi unifikaciju čovečanstva po meri zapadne ideologije liberalizma. Javljaju se otpori svođenju čoveka na individuu koja poseduje samo nagone, oslobođenu vrednosti i identiteta.

Već 50 godina vidimo da globalisti (liberali) odbacuju nacionalni suverenitet, smatrajući ga zastarelim principom regulisanja međunarodnih odnosa. Jednostavno, oni se zalažu za formiranje svetske nadnacionalne vlade, a i (izazvanu) pandemiju korone nastoje da upotrebe u te svrhe. No, otpori globalizaciji se javljaju obnavljanjem tradicionalističke politike.

To su realisti, ili suverenisti, koji se zalažu za primat nacionalnog suvereniteta u međunarodnim odnosima. Za njih iznad nacionalnog suvereniteta, iznad države ne postoji ništa, ne postoje nikakve nadnacionalne organizacije ili, pak, globalne, transnacionalne kompanije.

Drugo, posustajanje globalizacije se vidi i u smeni međunarodnog poretka. Hegemonija Sjedinjenih Američkih Država, koja je vojni i politički zaštitnik globalizacije, odavno je završena.

BRITANSKI F-35 JURIO RUSKOG SUHOJA, PA ZAVRŠIO NA DNU MORA?! London potvrdio pad aviona, ali ne priznaje da su Rusi umešani - MOSKVA MUDRO ĆUTI I...

Multipolarni poredak kao poredak više svetskih sila se uzdiže, a kriza moći Zapada je više nego izražena - bez obzira što SAD to ne žele da priznaju.

Zbog neprihvatanja da su u sveopštoj krizi, ali znajući da ne mogu ni jedan problem u svetu da reše u svoju korist, na Zapadu nastoje da dodatno zaoštravaju političke, vojne i ekonomske krize širom sveta - nadajući se da će tako sprečiti svoj definitivni silazak sa geopolitičke karte sveta.

Prevrat koji je izveden u toku predsedničkih izbora u Vašingtonu, od strane „duboke države" oličene u Bajdenu, odaje utisak da su se globalisti, liberali, NATO, te njihove transnacionalne kompanije - konsolidovali. Međutim, stvarnost je veoma brzo demantovala ikakvu mogućnost obnavljanja hegemonije SAD - usledio je kolaps Zapada u Avganistanu.

Prema tome, živimo u vremenu promena ključnih paradigmi, i zbog toga, dakle ne slučajno, javljaju se političke i identitetske ideje objedinjavanja naroda i država u vidu kulturno-civilizacijskih svetova. Govori se o ruskom svetu, turskom, romanskom, nemačkom, anglosaksonskom, latinoameričkom, kineskom, islamskom, itd. ali i o srpskom svetu.

Ruski svet obuhvata narode, kulture, države koje su izrasle iz ruske civilizacije stvarane vekovima kroz postojanje Ruske imperije, ali i kroz postojanje Sovjetskog Saveza. Kultorološki gledano osnovni gradivni elemenat ruskog sveta je ruski jezik, a geopolitički gradivni elemenat jeste velika kopnena masa Evroazije. S tim u vezi, ruski svet obuhvata veoma veliki broj naroda i država na evroazijskom prostoru (Rusija, Belorusija, Ukrajina, Kazahstan, Kirgizija, Tadžikistan, Kavkaz, itd.).

Što se tiče drugih svetova, nedavno je u Francuskoj začet dijalog o objedinjavanju romanskog sveta (Francuska, Italija, Španija, Portugal…). Takvu ideju je podržao, ni manje ni više nego jedan osvedočeni filozof globalizacije i liberalizma, Bernar Anri-Levi.

Fotoilustracija/AP/Reuters

Da li je Levi shvatio da je Zapad u sveopštoj krizi, ili je njegovo shvatanje posledica izbacivanja Francuske iz vojno-ekonomskog sporazuma sa Australijom - nije toliko važno, koliko činjenica da SAD, Velika Britanija i Australija čine anglo-saksonski svet, i da su jednim potezom izbrisale Francusku.

"KAD ODEM KOD PUTINA ON SAMO KAŽE..." Dodik otkrio detalje susreta sa ruskim liderom i kakav je njegov odnos prema Srpskoj!

U našem javnom diskursu javile su se ideje o srpskom svetu. No, vidimo da su svetovi civilizacijskog karaktera, što znači da obuhvataju više kultura, naroda i država, i da ti narodi uglavnom i prihvataju takva grupisanja.

Pitamo se, koliko naroda ili država bi obuhvatao srpski svet?

Ako bismo uzeli kriterijum - srpski jezik, onda bi srpskom svetu pripadali Srbija, Crna Gora, Srpska, svi u Bosni i Hercegovini, i Hrvatska. Dakle, svi koji imaju štokavski govor koji je osnova srpskog jezika.

Znamo da je naziv "hrvatski jezik" veštački, hibridni naziv za jezik pokatoličenih i pounijaćenih Srba, koje je trebalo (i još uvek treba) odvajati od srpske kulturno-civilizacijske mat(r)ice. Međutim, ako uzmemo religijski kriterijum, što nam sugeriše američki naučnik svetskog glasa Semjuel Hantigton (1928 - 2008), koji je bio i dugogodišnji savetnik američkih republikanskih predsednika, onda ćemo videti da pokatoličeni Srbi (Hrvati) i ostali Srbi nisu deo jednog sveta, jedne iste civilizacije.

Hantigton u svom čuvenom delu Sukob civilizacija govori o devet civilizacija u svetu: zapadna, istočno-pravoslavna, islamska, latino-američka, afrička, budistička, kineska (konfučijanska), japanska, i hinduistička (Indija).

Prema Hantigtonu, u okviru jedne civilizacije može biti više svetova, kao što zapadna obuhvata anglo-saksonski, romanski i nemački svet, rimokatoličke Slovene i skandinavske narode.

S tim u vezi, Srbi i srpski svet (Srbija, Crna Gora, Srpska) su deo istočno-pravoslavne civilizacije, u kojoj su najdominantiji Rusi. Granica između zapadne civilizacije i istočno-pravoslavne ide kroz Bosnu i Hercegovinu.

ODREKLI SE BRITANSKE KRALJICE! Barbados dobija svog prvog predsednika!

Dakle, Srbi i Rusi pripadaju jednoj civilizaciji, ili jednom velikom civilizacijskom svetu koji obuhvata više manjih svetova, od kojih jedan i srpski svet.

Naravno, ovde pored Hantigtonove uloge religije moramo uvesti i geopolitičku analizu (prostor) kako bismo razumeli da su Srbi i Rusi jedan svet.

U geopolitici postoje dva prostorna identiteta - kopno i more, koji su svaki na svoj način uticali na formiranje naroda i njihovih kultura, kao i njihove politike i države. Pravi primer identiteta mora je Velika Britanija, i njene naslednice SAD, a identiteta kopna je Rusija.

Geopolitički identitet Srba (i njihovog prostora) pripada kopnenom (evroazijskom) identitetu, koji se još zove i kontinentalizam, kojem pripadaju, dakle, i Rusi. Znači da Srbi, ali i drugi narodi u Srbiji, po svojoj kulturi, religiji, tradiciji, ali i prostoru na kome žive, kao deo kopnenog Balkana, kao deo kopnene Evrope i Evroazije - baštine sličan identitet kao i Rusi i ruski svet.

Srpski etnički prostor se karakteriše fiksiranošću kopna, sa jasnim prirodnim granicama, stalnošću komunikacija, puteva i nepromenljivošću geografskih i reljefnih osobenosti. Uticaj mora je nepostojeći, tako da identitet mora ne postoji u kulturi Srba.

Kopneni prostor je dao srpskom narodu tradicionalni i konzervativni impuls u socijalnoj i kulturnoj sferi, kao i hijerarhične i kolektivne identitete. S druge strane, na tom prostoru Srbi su se počeli formirati kao deo vizantijske civilizacije (pravoslavne), a danas su oni sa nekim drugim balkanskim narodima njeni naslednici.

Ove karakteristike su slične i kod Rusa i njihovog prostora, a u nekim elementima i identične. To su nesporne činjenice koje se ne mogu odbaciti.

Svaki pokušaj predstavljanja Srba, Srbije, Crne Gore i Srpske kao delova zapadne civilizacije, civilizacije mora, tj. atlantizma, pogrešan je i štetan.

Fotoilustracija

Naravno, među srpskom elitom tokom 20. veka, kao i danas, uz pomoć zapadnih zemalja i organizacija, postoji konstantan pokušaj da se Srbi smeste (nateraju) u zapadne kulturne, političke, socijalne i naddržavne modele (NATO, EU). To je samo prouzrokovavalo katastrofalne posledice po Srbe.

No, kvalitetnije sagledavanje srpskog geopolitičkog identiteta dobijamo ako posmatramo odnos anglosaksonske geopolitike prema Srbima, kao i njeno sučeljavanje sa ruskom geopolitikom na prostoru Evrope koje je imalo uticaja i na Srbe.

DESETINE AVIONA LETE BLIZU RUSKIH GRANICA I VEŽBAJU BOMBARDOVANJE! Iza toga postoji neka namera, nije slučajnost!

Na primer, odnos Velike Britanije prema ruskoj geopolitici i svim kontinentalnim zemljama Evrope govori da je britanska geopolitika (teorijski i praktično) srpski narod pravilno svrstavala u geopolitički identitet kopna. Odnos Britanije prema Srbima videli smo u ranijim tekstovima na portalima Sve o Srpskoj, i Fakti. Treba dodati, radi geopolitičke analize, da su Britanci, dakle, Srbe svrstavali u kopneni princip, ali onaj koji treba suzbijati i ne dozvoljavati da se objedini sa ostalim kopnenim nacijama i državama Evrope, i - pritiskati ga svim sredstvima da bude potčinjen zapadnom svetu i njegovoj geopolitici.

To je posredni, ali jasan istorijski i naučno-geopolitički dokaz da su Srbi kopnenog, kontinentalnog karaktera, kao što su i Rusi.

Međutim, Srbija i Srbi su tokom 20. veka uglavnom bili sastavni deo anglosaksonske praktične geopolitike, bez obzira na srpski geopolitički identitet koji je jasno kontinentalan i anti-anglosaksonski. No, to nije donelo nikakav geopolitički dobitak, već samo štetu i stradanje. Tako je bilo za vreme vreme Karađorđevića u Kraljevini Jugoslaviji, tako i za vreme socijalističke Jugoslavije.

Ovde je potrebno istaći i to da na bivšem jugoslovenskom prostoru interese Zapada (mora) obeležava Hrvatska, i sa druge strane Albanija (muslimani u BiH su samo instrument zloupotrebe).

Kada se hrvatska politika usmeri prema Srbima, ona na Zapadu ima podršku, jer je usmerena ka onemogućavanju artikulisanja moguće srpske geopolitike. Hrvatska politika Zapadu „obezbeđuje nesmetan prodor ka šizmatičkim krajevima pravoslavlja, ka neutralizaciji potencijalnog ruskog uticaja" 

Za to vreme srpski kulturni identitet se razvodnio u jugoslovenski, a etnički/kopneni prostor srpskog naroda kao osnovni temelj za izgradnju srpskog sveta je fragmetisan i pripao je drugim državama u kojima je na delu negacija srpske kulture i identiteta, kao i otvorena antiruska (geo)politika.

Kovid 19 loše utiče na ekonomiju i zdravlje! VIRUSI NE POZNAJU NACIONALNE GRANICE! Moramo odrediti odgovarajuće mere u sprečavanju širenja pandemije!

S obzirom da su geopolitički identiteti Srbije i Rusije (Srba i Rusa) isti, ili slični, sasvim je razumljivo da će Srbija i Srpska u saradnji sa Rusijom jačati nacionalne interese nego što je slučaj u saradnji sa atlantizmom, koji je stran geopolitičkom identitetu Srba.

Fotoilustracija

Shodno tome, Srbija, Srpska i Crna Gora će u saradnji sa Rusijom na bolji način izraziti svoje nacionalne interese i na bolji način će ih štititi.

Na primer, kada je Srbija sprovodila atlantističku politiku u periodu 2000 - 2013, koja je, dakle, strana za Srbiju, istovremeno je na pogrešan način i definisala nacionalne interese. Takođe, ruska zaštita Republike Srpske u Savetu bezbednosti UN, koja počinje 2007. godine, a danas izražena i u protivljenju nestanku Srpske i njenom utapanju u unitarnu i atlantističku BiH, nije slučajnog karaktera, već jasno geopolitičkog i civilizacijskog - Srbi i Rusi su jedan svet.NEBOJŠA

30.11.2021. 15:03

ЗАПАД САМО ''ФИГУРАТИВНО'' СРБЕ СМАТРА ''МАЛИМ РУСИМА''.то је теза подметнута,да се сакрије прави разлог зашто запад жели нестанак зрба.ПРАВИ РАЗЛОГ ЈЕ У ПРИРОДИ СРБСКОГ НАРОДА ,ЧОВЕКА.непокорност,самосталност.борбеност,ИНАТ, и породична блискост,све су то карактеристике људи које ГЛОБАЛИСТИ желе уништити,да би лакше управљали светом,ЉУДИ-СТОКАЗА КЛАЊЕ .ми се у то неможемо уклопити и зато морамо нестати .у одређеној мери ,такви какви смо,не одговарамо ни русији.ВЕЛИКИМ СИЛАМА НЕ ОДГОВАРАЈУ МАЛИ ,А КУР.ЕВИТИ НАРОДИ,НЕГО ПОКОРНИ


Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na redakcija@informer.rs.