SRPSKA JASNA, NEĆE DOZVOLITI NATO GRANICU PREMA SRBIJI! BiH postoji samo zahvaljujući volji Srba, TO SE OČAS MOŽE PROMENITI!

Tanjug/fotomontaža

15:04 Balkan 0

Vostok | 12. 11. 2019.

SRPSKA JASNA, NEĆE DOZVOLITI NATO GRANICU PREMA SRBIJI! BiH postoji samo zahvaljujući volji Srba, TO SE OČAS MOŽE PROMENITI!

Narodna skupština usvojila je na posebnoj sednici Informaciju o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske

Usvojeno je 20 zaključaka koji se tiču inicijative za ukidanje Kancelarije visokog predstavnika, ukidanje bonskih ovlašćenja, pokretanje reforme pravosudnih institucija na nivou BiH, očuvanje dejtonske strukture i široke autonomije entiteta do samoopredeljenja, kao i saradnje sa NATO, ali ne i članstva.

Narodna Skupština Republike Srpske je usvojila sledeće zaključke:
 
1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske.
 
2. Narodna skupština odbacuje sve akte koji su protivustavni i koji nisu u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske će nastaviti da deluje u skladu sa osnovnim ustavnim načelom prema kojem je Bosna i Hercegovina nastala Dejtonskim sporazumom i prema kojem je sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH. Stavovi i aktivnosti koji nisu u skladu sa ovim osnovnim ustavnim načelom dovode do narušavanja ustavno-pravnog ustrojstva Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH, te ugrožavaju mir i stabilnost.
 
3. Svaki udar na konstitutivne narode i ravnopravne entitete Narodna skupština Republike Srpske smatra udarom na sam Dejtonski sporazum i ustavno-pravnu strukturu složene državne zajednice BiH. Narodna skupština Republike Srpske će reagovati na sve protivpravne i protivustavne akte i aktivnosti domaćih i stranih faktora usmerene na urušavanje i izmenu Dejtonskog sporazuma.
 
4. Ističemo da je Bosna i Hercegovina nastala saglasnošću Republike Srpske i Federacije BiH i da samo saglasnošću oba entiteta može i postojati, zbog toga je bilo kakva težnja za izmenom složene dejtonske strukture apsolutno nedopustiva i može dovesti do neželjenih posledica.
 
5. Narodna skupština Republike Srpske zahteva od strana potpisnica i svedoka Dejtonskog sporazuma, kao i od svih predstavnika međunarodne zajednice da reaguju na donošenje akata koji pozivaju na razgradnju Dejtonskog sporazuma, kao i na svaku aktivnost koja je suprotna njegovim odredbama i principima, te da omoguće pokretanje neophodnih procedura kojima će se BiH, Republika Srpska i Federacija BiH vratiti u predviđene okvire ovog međunarodnog sporazuma.
 
6. U slučaju izostanka reakcije strana potpisnica, svedoka Dejtonskog sporazuma i predstavnika međunarodne zajednice na pokušaje razgradnje Dejtonskog sporazuma, Narodna skupština Republike Srpske će pristupiti donošenju novog Ustava Republike Srpske, o kojem će se izjasniti i građani na referendumu. Novi Ustav Republike Srpske zasnivaće se na izvornim principima Dejtonskog sporazuma i omogućiće Republici Srpskoj povrat oduzetih nadležnosti i funkcionisanje u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

Tanjug/Fotoilustracija

7. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje sve nadležne institucije Republike da, bez odlaganja, preduzmu neophodne aktivnosti u cilju pripreme sveobuhvatne informacije o okolnostima i aktivnostima koje su dovele do donošenja odluke o davanju saglasnosti Republike Srpske na sporazume o formiranju Zakona o odbrani BiH, Zakona o indirektnom oporezivanju BiH, Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu BiH, kao i drugih zakona kojima su derogirane nadležnosti Republike Srpske, kao i onih zakona koji su nametnuti od strane visokih predstavnika u BiH i kojima se ugrožava ustavno-pravni položaj Republike Srpske zagarantovan Dejtonskim sporazumom.
 
8. Narodna skupština Republike Srpske će reagovati u pogledu određivanja budućeg statusa Republike Srpske u slučaju bilo kakvih nastojanja protivustavne teritorijalne reorganizacije BiH i bilo kakvih aktivnosti na urušavanju teritorijalne organizacije Grada Istočno Sarajevo, kao i u slučaju svih drugih aktivnosti usmerenih na transformaciju i dekonstrukciju Dejtonskog sporazuma i strukturu državne zajednice koja je njim stvorena.
 
9. Narodna skupština Republike Srpske kao nosioce suvereniteta prihvata samo entitete i konstitutivne narode u BiH, te bilo kakvo nametanje suvereniteta izvan toga ima neustavan i antidejtonski karakter. Bosna i Hercegovina poseduje ograničeni i izvedeni suverentitet koji se ogleda u delovanju prema trećim državama. Unutrašnji suverenitet pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
 
10. S tim u vezi, Narodna skupština Republike Srpske, kao najvažnije načelo Dejtonskog sporazuma i njegovog Aneksa 4 ističe prava konstitutivnih naroda u skladu sa principima Ustava BiH i međunarodnih dokumenata koji promovišu prava naroda, a koji su dio ustavnog sistema u BiH, uključujući i pravo na samoopredjeljenje, što u okvirima Dejtonskog sporazuma podrazumijeva očuvanje dejtonske strukture i široke autonomije entiteta. Nadležnosti BiH utvrđene Ustavom BiH su ograničene i taksativno nabrojane u članu 3.1. dok su nadležnosti entiteta sve one koje Ustavom BiH nisu izričito dodeljene nivou BiH. To potvrđuju i mehanizmi zaštite entitetskih prava kao i prava konstitutivnih naroda.
 
U slučaju negiranja prava naroda na samoopredeljenje koje je proklamovano Poveljom Ujedinjenih nacija i daljoj podršci aktivnostima koje vode razgradnji Dejtonskog sporazuma, Republika Srpska zadržava pravo da konačno odluči o svom budućem statusu.
 
11. Narodna skupština Republike Srpske odbacuje svako delovanje koje je usmereno na izmenu izvornog Dejtonskog sporazuma i njegovog Aneksa 4 - Ustava BiH, koji je temelj postojanja i rada svih institucija i zvaničnika na nivou BiH, te će svako djelovanje koje nije u skladu sa Ustavom BiH u budućnosti imati odgovarajuću reakciju iz Republike Srpske. Delovanje suprotno stavovima Narodne skupštine Republike Srpske kao najvišeg zakonodavnog i ustavnopravnog organa Republike Srpske, smatraće se ugrožavanjem suvereniteta i ustavnog poretka Republike Srpske. Takve aktivnosti treba odrediti kao krivično delo po Krivičnom zakonu Republike Srpske.
 
12. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predstavnike Republike Srpske u Predsedništvu BiH, u Predstavničkom i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i u Savetu ministara BiH, da ne učestvuju u mijenjanju Poslovnika o radu i drugih akata na način da se tim izmenama smanjuje broj predviđenih srpskih glasova i glasova iz Republike Srpske za donošenje odluka iz njihove nadležnosti.

tanjug/informer/ilustracija

13. U BiH je godinama na delu sistematska i nelegalna unitarizacija činjena nepravnim postupcima visokog predstavnika uz brutalna kršenja ustavne strukture BiH. Narodna skupština Republike Srpske ne prihvata aktivnosti koje vode neustavnoj unitarizaciji BiH, te zahteva od svih nosilaca vlasti, kako u Republici Srpskoj, tako i u zajedničkim institucijama državne zajednice BiH, da sve svoje aktivnosti usmere na povrat ustavnih nadležnosti entiteta.
 
14. Narodna skupština Republike Srpske će, shodno poštovanju suvereniteta i vladavine prava, pokrenuti inicijativu za ukidanje Kancelarije visokog predstavnika. Postojanje i delovanje visokog predstavnika, kao neizabranog stranog zvaničnika bez ikakve odgovornosti, koji je prisvojio neograničena izvršna, zakonodavna i sudska ovlašćenja koja ne podležu nikakvoj reviziji, predstavlja kršenje Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma kojim su jasno propisane nadležnosti visokog predstavnika. Aneks 10 Dejtonskog sporazuma kojim je, saglasnošću entiteta koji čine BiH, ustanovljena funkcija visokog predstavnika i definisan njegov zakonski autoritet, ne sadrži odredbe koje mu daju ovlašćenje da izdaje bilo kakve obavezujuće odluke. Neprihvatljiv je i neproduktivan dalji ostanak i ponašanje visokog predstavnika u BiH, čije izjave češće doprinose nesporazumima nego sporazumima u BiH.
 
15. Narodna skupština Republike Srpske odbacuje bonska ovlašćenja visokog predstavnika kao potpuno neustavna, nezakonita i nelegitimna, budući da njihova primena predstavlja flagrantnu povredu ustavno-pravnog ustrojstva BiH i kršenje osnovnih ljudskih prava, kao i međunarodnih instrumenata za njihovu zaštitu.
 
16. Narodna skupština Republike Srpske će pokrenuti pitanje sastava i načina rada Ustavnog suda BiH. Ustavni sud BiH nema legitimitet zbog prisustva stranih sudija u sastavu Ustavnog suda, koji više političkim nego pravnim delovanjem nanose nemjerljivu štetu Republici Srpskoj. Neprihvatljivo je dalje prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, jer niti jedna zemlja u svijetu nema u svom ustavnom sudu mesta rezervisana za strane sudije, što samo dokazuje da BiH nije suverena zemlja. Prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu nespojivo je sa opredeljenošću za evropsku budućnost BiH. Ustavni sud BiH u praksi ima i druge nadležnosti koje su atipične u modernom ustavnom sudstvu, koje još proširuje, što je apsolutno nedopustivo.
 
17. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da pokrene pregovore sa Vladom Federacije BiH u cilju urgentnog usaglašavanja Zakona o Ustavnom sudu BiH, kojim će biti regulisan njegov sastav i funkcionisanje u skladu sa temeljnim principima Ustava BiH, te otklonjene sve prepreke za dalji napredak državne zajednice prema Evropskoj uniji i da u narednom periodu pripremi Zakon o rehabilitaciji svih nezakonito smenjenih lica iz Republike Srpske koji su smenjeni odlukama visokih predstavnika
 
18. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i druge nadležne institucije da pokrenu reformu institucija pravosuđa na nivou BiH - Suda BiH, Tužilaštva BiH i sistema Visokog sudskog i tužilačkog veća koje je visoki predstavnik nametnuo nezakonitim odlukama, suprotno Ustavu. Zakon o Sudu BiH mora da spreči proširenu nadležnost suda u odnosu na krivične zakone entiteta, te da omogući formiranje nezavisnog apelacionog suda čija će nadležnost biti ograničena na predmete Suda BiH. Reforme su nužne i da bi se obezbedilo da Tužilaštvo BiH bude nezavisno, odgovorno i oslobođeno dominacije jedne političke stranke ili konstitutivnog naroda ili uticaja međunarodne zajednice. Entitetske institucije treba da imaju ovlašćenja u pogledu imenovanja i nadzora nad entitetskim sudijama i tužiocima, a nadležnost u pogledu sudija i tužilaca na nivou BiH treba da bude ravnomerno raspoređena između entitetskih institucija.
 
19. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da analizira efekte neustavnih prenosa nadležnosti sa entiteta na nivo BiH, uključujući nadležnosti prenesene putem tzv. međuentitetskih sporazuma u oblasti odbrane i indirektnih poreza, te da o tome izvesti Narodnu skupštinu, s ciljem pokretanja razgovora između entiteta i legitimnih predstavnika konstitutivnih naroda o preispitivanju njihove efikasnosti. Posebno, Narodna skupština zadužuje Vladu Republike Srpske da izvrši pripreme kako bi se omogućilo eventualno izdvajanje iz PDV sistema BiH i otvaranje posebnog računa za PDV Republike Srpske, budući da radom Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i načinom raspodele prikupljenih sredstava, nastaje šteta za Republiku Srpsku i njene građane.

Fotoilustracija

20. Narodna skupština Republike Srpske će nastaviti da deluje u skladu sa Rezolucijom o zaštiti ustavnog poretka i vojnoj neutralnosti kojom se Srpska obavezala na vojnu neutralnost. Narodna skupština Republika Srpska podržava saradnju sa NATO-om i njenim ključnim članicama na pitanjima bezbednosti, ali se protivi članstvu BiH u NATO, najpre zbog toga što neprihvatljivim smatra formiranje NATO granice prema Republici Srbiji, kao i zbog ogromnih troškova koje bi pristupanje ovom savezu proizvelo za Republiku Srpsku i BiH. U slučaju nasilnih pokušaja pristupanja Bosne i Hercegovine NATO savezu, Republika Srpska će održati referendum na kojem će građani odlučiti o članstvu Republike Srpske u bilo kakvim vojnim savezima.Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na [email protected]