• aktuelno
Dnevne novine
SRBIJA

Autor: Informer/Poilitika

15.05.2024

19:21

Du­šan Kne­že­vić na čelu Tu­žilaštva za rat­ne zlo­či­ne: Potpisao optužnicu za raketiranje kolone izbeglica

TZRZ

Vesti

Du­šan Kne­že­vić na čelu Tu­žilaštva za rat­ne zlo­či­ne: Potpisao optužnicu za raketiranje kolone izbeglica

Podeli vest

Du­šan Kne­že­vić, do­sa­da­šnji jav­ni tu­ži­lac u Tu­ži­la­štvu za rat­ne zlo­či­ne, no­vi je vr­ši­lac funk­ci­je še­fa ovog tu­ži­la­štva.

Na ovu funk­ci­ju, Kne­že­vić je iza­bran pre dva dana na van­red­noj elek­tron­skoj sed­ni­ci Vi­so­kog sa­ve­ta tu­ži­la­ca. Za nje­ga je gla­sa­lo svih 11 čla­no­va naj­vi­šeg tu­ži­lač­kog te­la. S ob­zi­rom na to da je iza­bran za vr­ši­o­ca funk­ci­je, man­dat mo­že da mu tra­je do go­di­nu da­na.

Kne­že­vić je tre­ći tu­ži­lac po re­du ko­ji je po­sta­vljen za še­fa Tu­ži­la­štva za rat­ne zlo­či­ne. Pre nje­ga, na če­lu tog tu­ži­la­štva pu­nih se­dam go­di­na na­la­zi­la se Sne­ža­na Sta­noj­ko­vić.

Ona je 15. ma­ja 2017. iza­bra­na za še­fa tu­ži­la­štva, da bi je po­sle is­te­ka še­sto­go­di­šnjeg man­da­ta ta­da­šnje Dr­žav­no ve­će tu­ži­la­ca (sa­da Vi­so­ki sa­vet tu­ži­la­ca) iza­brao za vr­ši­o­ca funk­ci­je tu­ži­o­ca za rat­ne zlo­či­ne.

Od osni­va­nja tu­ži­la­štva 2002 do 2015.,od­no­sno, do od­la­ska u pen­zi­ju na nje­go­vom če­lu bio je tu­ži­lac Vla­di­mir Vuk­če­vić.

Du­šan Kne­že­vić je za­stu­pao op­tu­žni­ce pro­tiv Velj­ka Ma­ri­ća, hr­vat­skog dr­ža­vlja­ni­na ko­ji je pred srp­skim su­dom osu­đen na 12 go­di­na za­tvo­ra po­što je ogla­šen kri­vim zbog rat­nog zlo­či­na pro­tiv srp­skih ci­vi­la po­či­nje­nog 1991 u se­lu Ras­to­vac kod Gru­bi­šnog Po­lja.

Za­stu­pao je op­tu­žni­cu i u pred­me­tu Bran­ka Tu­ni­ća, pri­pad­ni­ka ne­ka­da­šnjeg hr­vat­skog Zbo­ra na­rod­ne gar­de zbog mu­če­nja rat­nih za­tvo­re­ni­ka u voj­nom objek­tu Ra­ki­ti­je, na­do­mak Za­gre­ba, to­kom 1991.

Optužio zločinca iz "Rasadnika"

Takođe i pro­tiv Osma­na Osma­no­vi­ća, dr­ža­vlja­ni­na BiH osu­đe­nog na pet go­di­na za­tvo­ra, jer je u svoj­stvu in­spek­to­ra Sta­ni­ce jav­ne bez­bed­no­sti (SJB) Brč­ko ne­čo­več­no po­stu­pao pre­ma jed­nom ci­vi­lu srp­ske na­ci­o­nal­no­sti ko­ji je bio za­to­čen u lo­go­ru "Ra­sad­nik" u na­se­lju Gor­nji Ra­hić.

Pot­pi­sao je i op­tu­žni­cu pro­tiv če­tvo­ri­ce ofi­ci­ra Voj­ske Hr­vat­ske zbog rat­nog zlo­či­na nad srp­skim ci­vi­li­ma, jer su u ak­ci­ji "Oluja" 7. i 8. av­gu­sta 1995. na­re­di­li avi­on­sko ra­ke­ti­ra­nje ko­lo­ne iz­be­gli­ca na Pe­tro­vač­koj ce­sti, kao i u me­stu Svod­na kod Bo­san­skog No­vog.

Op­tu­žio je i vi­še pri­pad­ni­ka srp­skih oru­ža­nih sna­ga iz pe­ri­o­da oru­ža­nih su­ko­ba to­kom 1991. na pro­sto­ru biv­še SFRJ.

Tre­nut­no vo­di vi­še is­tra­ga protiv osumnjičenih da su na pro­sto­ru Slo­ve­ni­je i BiH od 1991.do 1995. iz­vr­še­ni rat­ni zlo­či­ni pro­tiv pri­pad­ni­ka JNA i ci­vi­la.


Ostavite komentar

Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na redakcija@informer.rs.

sledeća vest

Izbori 2024

Vesti

TV

Rezolucija o Srebrenici je zločin protiv mira! Kada jenjavaju sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku, potreban je novi sukob, a za to je najbolja BiH! (VIDEO)
Live TV

Rezolucija o Srebrenici je zločin protiv mira! Kada jenjavaju sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku, potreban je novi sukob, a za to je najbolja BiH! (VIDEO)

Tema "Info večeri" bila je izglasavanje Rezolucije o Srebrenici. Na glasanju Zapad nije dobio ogromnu većinu kao što je očekivao, ali će svakako to koristiti kao sredstvo protiv Republike Srpske. Da li ova neobavezujuća rezolucija može postati obavezujuća? Na ovu temu govorili su: Željko Čurović, predsednik Saveza Srba u Crnoj Gori, advokat Aleksandar Cvejić i Zoran Buljugić, pisac i prevodilac.

24.05.2024

22:50

Šta to lideri Nemačke i Francuske kriju od svojih građana? Narodi vodećih evropskih zemalja pojma nemaju šta se desilo u Njujorku!(VIDEO)
Live TV

Šta to lideri Nemačke i Francuske kriju od svojih građana? Narodi vodećih evropskih zemalja pojma nemaju šta se desilo u Njujorku!(VIDEO)

Kako tumačiti izjave zvaničnika koji su usledili nakon sednice SE? Ako se malo analizira obraćanje pojedinih ambasadora zaključuje se da je možda svet spreman za velike promene. Na temu donošenja sramne Rezolucije o genocidu u Srebrenici u specijalnom programu Informer TV govorili su politikolog Tijana Sorgić, analitičar Veljko Jovanović, predsednik saveza Srba u Francuskoj David Jakovljević, geopolitički analitičar Mihajlo Olujić, a uživo iz Minhena javio se i politikolog Vlasimir Vidić, dok se uživo iz Amerike javio novinar Dejan Jelača.

24.05.2024

20:51

JOŠ TV VESTI

Sport

Planeta

Zabava

JOŠ Zabava VESTI

Magazin

Džet set

Srbija