LJUDI, OVO JE NAJGLUPLJI PAPIR KOJI JE SRPSKA JAVNOST IKADA VIDELA: Pročitajte Đilasov sporazum, samo da shvatite KOLIKO JE BESMISLEN!

Beta/Emil Vaš

21:58 Politika 41

Informer | 06. 02. 2019.

LJUDI, OVO JE NAJGLUPLJI PAPIR KOJI JE SRPSKA JAVNOST IKADA VIDELA: Pročitajte Đilasov "sporazum", samo da shvatite KOLIKO JE BESMISLEN!

Ako do sada niste, obavezno pročitajte kompletan "Sporazum sa narodom" koji je danas predstavila srpska opozicija, sigurni smo da odavno ništa besmislenije niste pročitali

Lideri stranaka okupljenih oko SzS predstavili su danas na sva zvona svoj "Sporazum s narodom", koji su doneli sami, bez naroda, a možda zato i jeste toliko prazan i besmislen. U njemu ništa novo i - ništa pametno.

Uverite se sami:

1. Obavezujemo se na zajedničku borbu za slobodne medije i slobodne i poštene izbore na način koji smo definisali u Zajedničkim uslovima opozicije za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora1 koji su sastavni deo ovog Sporazuma.

2. Obavezujemo se da, sve dok se ne ispune traženi uslovi da izborni proces bude slobodan i pošten, na eventualnim izborima nećemo učestvovati. Pokušaj formiranja vlasti na osnovu rezultata takvih "izbora" smatraćemo aktom rušenja ustavnog poretka; takvu vlast smatraćemo nelegitimnom i protiv nje se boriti svim vrstama otpora i građanske neposlušnosti.

3. Obavezujemo se da ćemo nastaviti borbu svim raspoloživim legalnim sredstvima za demokratizaciju Republike Srbije. Obavezujemo se da ćemo se suprotstaviti nasilju, posebno svakom ekstremizmu povezanim sa režimom. Obavezujemo se na solidarnost u zaštiti svih ugroženih građana koji se nađu na udaru pesnice vlasti zbog drugačijeg mišljenja ili kritičkog delovanja i da ćemo pružiti pomoć i zaštitu ugroženim ljudima i grupama.

4. Obavezujemo se da ćemo obelodaniti i preispitati sve akte koji su do sada usvojeni i koje bi sadašnji nedemokratski režim usvojio, a koji ugrožavaju državne, nacionalne i ekonomske interese.

5. Obavezujemo se da ćemo kao opozicija napustiti rad skupština u kojima je režim ukinuo demokratska načela i temelje parlamentarizma: Narodne skupštine Republike Srbije, Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Skupštine grada Beograda i drugih lokalnih samouprava i gradskih opština i time oduzeti bilo kakav legitimitet režimu. Izabrani poslanici i odbornici će na drugi način štititi interese građana Srbije na svim nivoima.

6. Kada se izborimo za slobodne i poštene izbore zajedno ćemo raditi na formiranju zajedničke izborne liste na kojoj bi pored stranačkih kandidata za narodne poslanike uzeli učešće i predstavnici sindikata, strukovnih i građanskih udruženja, studenata, profesora, akademika i javnih ličnosti. Obavezujemo se da niko od potpisnika neće formirati parlamentarnu većinu na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou sa strankama postojećeg režima.

7. Nakon sprovedenih slobodnih i poštenih izbora obavezujemo se na formiranje Vlade stručnjaka sastavljenu od odgovornih i stručnih ljudi na čelu sa nestranačkim premijerom. U toj Vladi neće biti niko od aktuelnih lidera opozicije, a biće oročena na godinu dana. Vlada stručnjaka sa novoizabranom Narodnom skupštinom Republike Srbije ispuniće sledeće preduslove za vraćanje demokratskih načela i vladavine prava u Srbiju3

7.1. Obezbediti vraćanje demokratskih načela i vladavinu prava u Srbiji i poštovanja ustavnih načela o podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i slobodne i fer izbore.

7.2. Uspostavljanje nezavisnog sudstva i samostalnog tužilaštva

7.3. Uspostavljanje nezavisnosti Ustavnog suda Srbije

7.4. Uvođenje specijalnog tužioca za korupciju, organizovani kriminal i trgovinu uticajem

7.5. Osnaživanje uloge Državne revizorske institucije u kontroli trošenja budžetskih sredstava

7.6. Utvrđivanje kriterijuma za izbor javnih funkcionera

7.7. Zaštita nezavisnih i regulatornih tela i institucija od stranačkog uticaja

7.8. Lustracija

7.9. Uspostavljanje socijalnog dijaloga i obeštećenje državnim merama oštećenih građana

7.10. Ispitivanje porekla imovine

7.11. Izmena izbornog zakonodavstva

7.12. Poštovanje prava na lokalnu samoupravu

U cilju realizacije Sporazuma potpisnici su saglasni da uspostave koordinaciju radi zajedničkog delovanja i realizacije ciljeva.

Potpisnici Sporazuma garantuju ispunjenje ovog dokumenta i spremni su da prihvate svaku ocenu javnosti i sud građana: kako politički, tako i moralni.

Ovaj sporazum, sa našim obavezama, nudimo predstavnicima protesta "1 od 5 miliona", svim istinski opozicionim političkim organizacijama, sindikatima, udruženjima, najširoj javnosti i građanima Srbije.

Nastavljamo zajedničke proteste u Beogradu i širom Srbije do ispunjenja zahteva koji čine sporazum sa narodom i koje ćemo zajednički predstaviti građanima Srbije.

Definisane su obaveze Vlade stručnjaka:


1. Obezbediti vraćanje demokratskih načela i vladavinu prava u Srbiji i poštovanja ustavnih načela o podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku

Obavezujemo se da ćemo kroz izmene zakonodavstva i doslednu primenu Ustava i zakona obezbediti vraćanje demokratskih načela i vladavinu prava i da ćemo obezbediti doslednu primenu principa podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku prema kojoj bi svako prisvajanje tuđe nadležnosti bilo sankcionisano kao podrivanje ustavnog poretka.

2. Uspostavljanje nezavisnog sudstva i nezavisnog tužilaštva

Obavezujemo se da ćemo kroz izmenu zakona koji se tiču izbora sudija, njihovog položaja i odgovornosti uspostaviti nezavisan sistem sudstva oslobođenog uticaja zakonodavne i izvršne vlasti, političkih subjekata i centara moći, kako bi se zakoni primenjivali jednako za sve. Kroz zakonske izmene uspostaviće se visok nivo odgovornosti za profesionalan, efikasan i svima dostupan pravosudni sistem. Kroz izmene i dopune zakonodavstva koji se tiču javnog tužilaštva uspostaviće se sistem nezavisnog javnog tužilaštva, sposobnog da goni sve počinioce krivičnih dela, drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Izborom kompetentnog i izvršnoj vlasti nepotčinjenog republičkog javnog tužioca obezbediće se gonjenje počinioca krivičnih dela.

3. Uspostavljanje nezavisnosti Ustavnog suda Srbije

Obavezujemo se da ćemo doneti novi zakon o Ustavnom sudu, kojim ćemo obezbediti da Ustavni sud bude zaštitnik ustavnosti i zakonitosti.

4. Uvođenje specijalnog tužioca za korupciju, organizovani kriminal i trgovinu uticajem

Obavezujemo se da ćemo doneti poseban zakon o specijalnom tužiocu čija kancelarija će imati odgovarajući budžet i broj stručnih ljudi da može da efikasno procesuira sve slučajeve političke korupcije, sprege kriminala, politike i trgovine uticajem u prošlosti i budućnosti. Obevezujemo se da ćemo zakonom regulisati da način izbora obezbedi da na to mesto bude izabrana kompetentna osoba, koja je nezavisna od političkog uticaja i čija su ovlašćenja dovoljno široka. Krajnji cilj je zatiranje korupcije, organizovanog kriminala i trgovine uticajem koji su ugrozili temelje države.

5. Osnaživanje uloge Državne revizorske institucije u kontroli trošenja budžetskih sredstava

Obavezujemo se da ćemo kroz izmenu i dopunu Zakona o državnoj revizorskoj instituciji obezbediti šira ovlašćenja za DRI, kao i obavezu drugih državnih organa, posebno Državnog tužilaštva, ali i osnivača javnih preduzeća i ustanova za postupanje po nalozima ove nezavisne institucije.

6. Utvrđivanje kriterijuma za izbor javnih funkcionera

Obavezujemo se da će se zakonima o Vladi, državnoj upravi i javnim preduzećeima uvesti kriterijum kandidovanja za javnu funkciju koji će sprečiti izbor nekompetentnih i nestručnih ljudi na rukovodeća mesta u državnoj upravi i na mesta direktora ustanova i javnih preduzeća. U javna preduzeća i privredna društva sa većinskim državnim vlasništvom biće uveden profesionalni menadžment. Na Univerzitetima će se, na osnovu zakona, formirati komisije za ocenu osporenih stečenih zvanja, koje će na osnovu propisanih kriterijuma dati ocenu o eventualnom nezakonitom sticanju diplome ili plagiranju radova za sticanje zvanja. Time bi javni sektor i društvo u celini bilo "očišćeno" od lažnih stručnjaka.

7. Zaštita nezavisnih i regulatornih tela i institucija od stranačkog uticaja

Obavezujemo se da će zaštitnik građana, poverenik za informacije od javnog značaja i ostala nezavisna i regulatorna tela kroz izmenu i dopunu zakona dobiti punu samostalnost i dovoljno sredstava za rad u cilju realizacije ustavne i zakonske uloge. Kroz izmenu zakona preciziraće se sankcije za pojedince i institucije koje otežavaju ili pokušavaju da dezavuišu ostvarivanje njihove uloge.

8. Lustracija

Obavezujemo se na donošenje zakona o lustraciji svih koji su zloupotrebili javne funkcije i državne resurse od 1990. do danas.

9. Uspostavljanje socijalnog dijaloga i obeštećenje državnim merama oštećenih građana

Uspostavićemo socijalni dijalog i obezbediti dogovore za obeštećenje građana oštećenih merama režima (radnika, državnih službenika, penzionera, poljoprivrednih proizvođača, porodica sa decom, invalida, ratnih vojnih veterana, ugroženih bankarskih klijenata, prosvetnih i zdravstvenih radnika, vojnih i policijskih radnika i službenika, oštećenih nepravednim sistemom javnih izvršitelja i drugih).

10. Ispitivanje porekla imovine

Donošenje zakona o poreklu imovine, kojim bi se ispitalo poreklo imovine, svih javnih funkcionera i pojedinaca povezanih s vlašću od 1990. godine do dana donošenja zakona.

11. Izmena izbornog zakonodavstva

Obavezujemo se na izmenu izbornog zakonodavstva kojim bi se izbori personalizovali, što znači da bi glasači znali za koga pojedinačno glasaju na svim nivoima izbora, bez obzira na koji od izbornih sistema se konačno opredelimo (proporcionalni sa otvorenim listama, kombinovani ili većinski). Obavezujemo se da će izborni zakoni obezbediti teritorijalnu zastupljenost građana. Kroz izmene Zakona o savetima nacionalnih manjina obezbedićemo demokratski izborni proces unutar saveta, sve u cilju kvalitetne zaštite prava nacionalnih manjina.

12. Zaštita lokalne samouprave

Obavezujemo se da ćemo obezbediti zaštitu Ustavom, zakonom i međunarodnim aktima garantovane lokalne samouprave. Obavezujemo se da će se gradonačelnici i predsednici opština birati neposredno.

Potpis na ovaj dokument stavili su osnivači Saveza za Srbiju: Dragan Đilas, Boško Obradović - Dveri, Zoran Lutovac - Demokratska stranka, Nebojša Zelenović - Zajedno za Srbiju, Milan Stamatović - Zdrava Srbija, Borko Stefanović - Levica Srbije, Vuk Jeremić - Narodna stranka, Slaviša Ristić - Narodni pokret Srba sa Kosova i Metohije "Otadžbina", Janko Veselinović - Pokret za preokret, Željko Veselinović - USS Sloga.

Dokument su poptisali i Jovan Jovanović – Građanska platforma, Zoran Živković – Nova stranka, Sergej Trifunović – Pokret slobodnih građana, Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Tatjana Macura – Stranka moderne Srbije, samostalne poslanice Ana Stevanović i Marinika Tepić.

A evo šta je o tzv. sporazumu rekao ministar unutrašnjih poslova i ;lan predsedni[tva SNS Nebojša Stefanović:

STEFANOVIĆ: Đilasov tzv. "Sporazum sa narodom" je politički pamflet tragikomičnog sadržaja
Marija

06.02.2019. 22:06

A treba ih pitati skojim narodom su pravili sporazum i koji narod su pitali za taj njihov nazovi sporazum.


Gospodja Ministarka

06.02.2019. 22:09

Obećanje ludom radovanje. Sva sreća te se nikada neće desiti da Đilas ponovo dođe na vlast , a ako u dogledno vreme i dođe do nekih promena vlasti, sto je sasvim normalno, jer ne može jedna vlast vladati doveka, ne verujem da će izbor pasti na Djilasa.


Nale

06.02.2019. 22:14

Ovo je sve narod vec video i cuo. Pusta obecanja i lazi u koje vise narod ne veruje i ne zeli Djilasa u politici.


Sofija Kovacevic

06.02.2019. 22:14

Ovo samo šizoidni Đilas i njegov mali od palube Jeremić mogu da smisle!!


klara

06.02.2019. 22:16

Koji su oni likovi da veruju da bi narod bio uz njih i prihvatio njihov sporazum oni nisu poštovali kad su bili na vlasti pa misle da bi ih danas narod podržao.Lažu sami sebe.
Kurčević Andrija

06.02.2019. 22:24

До јуче сте били на власти, зашто то нисте урадили што предлажете? Него не да Вучић да се више краде, а ви једино то знате. Прво нека Ђилас и његови саборци објасне од куд њему и њима, толике паре и капитал, а народ истерали на улице, продавши им фирме, а њих и њихове фамилије оставили без хлеба. И данас позивати тај исти народ да им помогне, може само безобразан, бездушан и лицемеран човек. То је понижавање и смејање у лице том истом народу. Међутим већина је на овој другој страни, а та шачица лопова, нерадника и крадљиваца не знају шта ће од досаде, па тако мало шетају и вређају нормалне жене.

minja03

06.02.2019. 22:28

Uh,uh ,ha ,ha,šta on ovim hoće da zasmejava narod.


zoran

06.02.2019. 22:32

Hvala što ste objavili Sporazum. Sada Vaši čitaoci (109.000) mogu da pročitaju.


Samosvsna građanska

06.02.2019. 22:34

7.2. Uspostavljanje nezavisnog sudstva i samostalnog tužilaštva 7.3. Uspostavljanje nezavisnosti Ustavnog suda Srbije To su samo dva primera njihovog ludila! Baš oni su postavili sudije i tužioce u svim Sudovima a i sada su isti tužioci i sudije na istim funkcijama.


Nikola

06.02.2019. 22:34

Cudi me da kada su i Tadic i Djilas bili vlasti ,i sve i sva kako ni 10 % ovoga nisu uradili??? Nisu tada znali ili hteli .. a sada progledali...??? Sram vas bilo ,znate da ovo niti hocete niti mozete da spovedete... lazovi


sale

06.02.2019. 22:34

Sve su to mogli da skrate i da kazu narodu..."e vratite nas na vlast a mi obecavamo da nece vise da krademo"....
vucko

06.02.2019. 22:40

Djilas misli da tako lako moze da obmane narod ponovo. Sramota.


Mia

06.02.2019. 22:43

Dileme nema,uzalud su trosili vreme i papir za ovaj sporazum sa narodom bez naroda i protiv naroda i negove buducnosti.


Sofija

06.02.2019. 22:43

Boze, koliko su ovi ljudi smesni! Pa da li je realno da ovo rade? Sklapaju sporazume sa narodom koji ih nece.


Dragica

06.02.2019. 22:45

Kakav je ovo sklop ljudi.Srbijo probudi se i proteraj Djilasovce!


Slavko

06.02.2019. 22:48

Ispade, po ovome da je sadašnja vlast u rangu najozloglašenijih država na svijetu!!! A ovi iz tzv. opozicije nude iskonsku demokratiju!!! Da, da....bili su oni na vlasti i pokazali su tu iskonsku demokratiju: "Uzmi Ago, koliko ti drago"...puni svoje džepove i ništa ne pitaj....


Vlada

06.02.2019. 23:05

Nismo ludi da verujemo ljudima koji su nas uništili. Totalno besmisleno!Nikolina

06.02.2019. 23:08

Od glupih i bezobraznih ljudi ne ocekujemo nista drugo osim gluposti i besmislica. Toliko o ovom besmislenom sporazumu.


Mašnica

06.02.2019. 23:08

Opoziciji definitivno nema pomoći, skroz su pukli.


Maja

06.02.2019. 23:09

Slika koja ide u svet je krajnje destruktivna. Prosto je neverovatno da neko zeli da pokaze da je kuca prljava da bi u njoj ziveo bez trunke morala.
Goca

06.02.2019. 23:20

Ali oni su bili na vlasti, sto nisu uradili tada sve ovo. Lazu kao i petog oktobra. Kad se setim programa koji su obecali a nisu sproveli, meni se povraca. Misle da mi gubitnici u tranziciji cemo dozvoliti da ponovo sednu u fotelje. Varatese!


Rade

06.02.2019. 23:20

Ugovor podpisali, sve sam lopov do lopova. Kako ih samo nije sramota. Sve su uništili, pa bi hteli ponovo izpočetka. Ološi, misle da smo glupi i sve zaboravili ! ! ! ! ! ! ! !


Mile

06.02.2019. 23:30

ps: 7.10. Ispitivanje porekla imovine baš ste smešni, vi bi da zauzmete vlast na silu, da se vaša imovina ne bi ispitivala.


Lule

06.02.2019. 23:31

Sporazum koji su sastavili sami i prihvatili sami bez naroda !Miki

06.02.2019. 23:43

Oni bi bilo šta potpisali kako bi prevarili jadni naroda a kad bi se dokopali vlasti tom istom narodu bi okrenuli ledja!


Sava

06.02.2019. 23:48

Na šta je spala ova opozicija kad im Trifunovići pričaju šta i kako da rade!


Dragan

06.02.2019. 23:52

DA li se obavezujes da neces nasu zemlju prodavati za sicu da bi video svoju korist,kao u slucaju Mileta Jerkovica.


gaga

06.02.2019. 23:59

Tačku 7.10 sigurna sam da ne bi sproveli u delo. Jer im ne odgovara.


dragan

24.04.2019. 13:16

Sporazum mi se dopada ali kada budu izbori glasaću za Vučića!


Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na redakcija@informer.rs.